CENÍK

Komplexní vyšetření – vstupní vyšetření (60 minut)

Terapie (30 minut)

Terapie (45minut)

Terapie (60 minut)

Cílené vyšetření (30 minut)

Vypracování logopedické zprávy

Vyšetření pro studium na SŠ nebo VŠ

500,- Kč

300,- Kč

400,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

200,- Kč

Pojištěnci zaregistrovaní u zdravotních pojišťoven 205, 209 a 213 mají péči hrazenou ze zdravotního pojištění.